Pierderea de grăsimi arininya

Constantin Olariu Arimin : DESPRE DACI, GETI…. DISPUTE ISTORICE | Cugir, amintiri din viitor

În cultura română, despre aceste tăbliţe cu scriere getică nu s-a scris un cuvînt, fiind învăluite între-un mister pierderea de grăsimi arininya. Unele informaţii care nu pot fi dovedite cu probe, spun că după terminarea mănăstirii Sinaia în anul o parte dintre sihastrii din munţi s-au retras aici aducînd cu ei şi tăbliţele cu pricina. O altă variantă a apariţiei acestor obiecte este că în anul cînd se săpau temeliile palatului Peleş, s-a descoperit o mare comoară formată din aproximativ sau de tăbliţe de aur şi plumb cu o scriere asemănătoare cu a grecilor antici dar folosind şi litere latine precum şi alte semne specifice acestor tăbliţe şi figuri de geţi, oştiri, cetăţi, simboluri divine şi alte elemente care duceau la ideea clară că s-a descoperit o mare civilizaţie.

Numai că şeful guvernului României de atunci, Lascăr Catargiu a dăruit-o regelui Carol 1 care a ordonat ca tăbliţele de aur să fie topite după ce s-au făcut copii. Bănuind că valoarea lor este inestimabilă şi a distrus dovezi ale istoriei noastre, a donat copiile însoţite de o scrisoare unde-şi recunoaşte greşeala, mănăstirii Sinaia!

În anul puterea comunistă a confiscat de la mănăstire atît tăbliţe de plumb cît şi toate documentele care făceau referire la ele şi totul a dispărut.

În prezent la această instituţie ar mai exista 5, 35 tăbliţe după unii sau 70 după alţii, dar fără documente de intrare şi fără a fi înregistrate în patrimoniul ei! Din cele 74 tăbliţele de plumb eu am citit 65 iar informaţiile de pe ele ne arată adevărata noastră istorie privind structura de organizare a statului geţilor, sistemul juridic, religia lor, felul cum ştiau să-şi apere glia străbună. Ei îşi spuneau geţi sau rumuni pentru că aşa este scris pe tăbliţe nu daci cum i-au numit romanii.

Îşi scria identitatea de neam cu cuvintele rumun, riomion, ruomuon, rumuno, romuno sau falnici geţi şi nu daci, iar ţara lor o numeau sfînta Getia sau Gitia.

Fiind o adunătură de populații majoritatea goți veniți din Scandinavia în secolul l al erei noastre și stabiliți în nordul Mării Caspice, la care s-au lipit o parte dintre sarmați, sciți, alani, caucazieni și alte seminții asiaticenevoia și necazurile i-au ținut la grămadă vreo opt sute de ani, de unde a rezultat un nou popor, cunoscut de cei din jur cu numele de cazari sau jidovi. După anii ei au trecut la o erezie mozaică, unde îi aveau de învățați pe Moșe, Iisus și Mohamed. Renunțînd complet la tradițiile și culturile lor din vechime — mozaismul interzice altceva decît scriitura Talpei Iadului — aceștia s-au trezit pe la sfîrșitul secolului XVlll că nu au istorie, nu au cultură identitară, dar nici o țară unde să-și pună capul și amarul.

Conducerea neamului era asigurată de dage balo adunarea neamului străbun care alegea un mato ocrotitor, conducător, părinte care deţinea funcţia cît timp era sănătos la trup şi la cap.

Din cei 54 de mato eu am reuşit să citesc numele a 43 de conducători ai neamului strămoşesc. Pe alte tăbliţe această conducere colectivă apare cu numele de soboru, gomeţi sau radă. Aveau un guvern numit agie, în fruntea căruia critica multi subțire mato.

Bazele Şcolii Zamolxiene

Conducătorul armatei se numea basileo care era ajutat de un consiliu de război numit soto balo soţii, însoţitorii steagului get iar cetăţile lor întărite se numeau dabe. Ţara era împărţită în sindii isprăvnicii fiind conduse de către un sind. Organizarea administrativă era în cătune, sate şi dabe iar centrul de putere se numea dabo geto cetatea neamului get care a fost la început la Sarmisetuzo, mutată pe la î.

Sînt menţionate şi legăturile de sînge care formau şatre în cadrul unor comunităţi. Armata era organizată în polcuri şi avea două corpuri distincte: daco armosa armata nobililor care pornea prima în luptă şi gloto armosa armata gloatei sau a poporului care suplimenta forţele primului corp sau îl înlocuia complet.

Constantin Olariu Arimin : DESPRE DACI, GETI…. DISPUTE ISTORICE

Echiparea armatei era asigurată de dage balo iar conducătorii corpurilor de armată erau numiţi tot de adunarea neamului. Oamenii nu aveau voie pierderea în greutate creșteți numărul spermei se mute dintr-un loc în altul decît cu aprobarea dabei de care aparţinea. Alfabetul chirilic pierderea de grăsimi arininya de români pînă pe la este în realitate o parte din alfabetele utilizate de strămoşii noştri geţi în urmă cu de ani.

Secuii au folosit prin secolul Xlll un alfabet cu 33 de semne iar 28 dintre acestea sînt identice sau asemănătoare cu ale geţilor de pe tăbliţele de plumb. Scrierea geţilor mai are semne comune cu alfabetul folosit în secolele Vlll — ll î. Există asemănări uluitoare ale alfabetelor geţilor cu scrierea din Biblos, Mohenjo-Daro, brahmi şi alfabetele folosite de sabei în Arabia în secolele XV-lV î. Plutaşii de pe rîul Bistriţa foloseau pe la56 semne pentru crestatul lemnelor.

Dintre acestea pierderea de grăsimi arininya sînt identice cu semnele din scrierea liniar B iar 38 sînt identice sau foarte apropiate cu semnele alfabetului geţilor. După mitologia greacă, hiperboreenii care locuiau la locuiau la nordul Dunării, erau legaţi de cultul lui Apollo. Platon în Axiochos vorbeşte prin gura lui Socrate, despre nişte table triunghiulare de aramă cu un conţinut religios aduse la Delos de fecioarele hiperboreene Opis şi Hekaerge.

Iar de a ne fi numiţi în zilele din prezent la aşa cum erau denumiţi strămoşii noştri, ar declanşa probleme serioase, de orice natură, pornind de la profanarea amintirii sacre a străbunilor noştri geto-daci care aveau o moralitate cu mult mai mare şi curată decât noi urmaşii lor, până la adevărate "bazaconii" internaţionale

Venirea zeilor la greci a avut loc odată cu formarea primelor structuri sociale din secolele Xll-X î. Arheologia a descoperit într-adevăr plăcuţe de bronz cu o scriere arhaică pe care au atribuit-o vechilor greci şi care a apărut la sfîrşitul secolului Vlll î.

Divinitatea activă al cultului crucii era Zabelo; Creatorul vieţii din lumina vie a soarelui şi Suien, Zoien, Zoe ca divinitate a renaşterii vieţii din aşteptarea luminii morţii liniştea lunii prin nemurire.

pierderea de grăsimi arininya produse ganoderma pentru slabit

Fiind o religie a luptei continue dintre bine şi rău, duhul răului se numea Sotea sau Satan. Pămîntenii se pierde greutatea și devin supernatural frumos din lumina vie a vieţii lumina soarelui dar toată existenţa lor trebuiau să se străduiască să facă numai fapte bune în folosul celor din jur ca o probă de curăţenie pentru comuniunea cu adevărata viaţă veşnică nemurirea ce impunea condiţia de OM.

Nu aveau statui iar divinităţile lor se manifestau ca nişte duhuri, entităţi spiritual — energetice. La naştere fiecare persoană era luată în pază de un înger, neamul get fiind binecuvîntat de oastea de îngeri falanga.

La naştere fiecare era botezat în religia neamului cu vin şi pîine strămoşească. Crucea a fost simbol al sacrului la neamul nostru de la începutul mileniului V î. Divinităţile lor aveau în jurul capului o aură aşa cum arată plăcuţa de plumb descoperită la Romula. Tăbliţa 1 este prima atestare materială a legendei naşterii Mîntuitorului care se va numi mai tîrziu Sarmis.

Sub un şopron cu o vită şezînd, un copil mic ridică braţele către cer simbolizînt bucuria vieţii ce s-a născut.

pierderea de grăsimi arininya cel mai bun cv pentru a pierde grasimea

Deasupra şopronului este figura cunoscută a lui Iisus cu plete şi cu barbă scurtă ca semn al tinereţii, imagine preluată de hagiografia creştină. La stînga imaginii este un porumbel zburînd pierderea de grăsimi arininya Sfîntul Duh, doi măgăruşi cum a intrat Iisus în Ierusalim şi un profil de om. În partea stîngă jos a şopronului se vede o persoană şezînd pe un scaun iar în mînă ţine un toiag. Scaunele sînt trei sugerînd legenda celor trei magi. S ub imagine, în colţul stînga jos se văd stilizate imaginile pentru o şopîrlă mare, un peşte, o broască ţestoasă, o pasăre mare care aleargă şi un cîine sau lup.

La mijloc este un şarpe foarte lung iar lîngă coada acestuia este un pătrat împărţit în nouă părţi egale sugerînd că este protector al vînătorilor şi al învăţaţilor. Tăbliţa ll povesteşte despre vizita lui Zamolxe în insula Samos şi trecerea cabirilor pierderea de grăsimi arininya religia sfintei cruci a Mîntuitorului!

Pe tăbliţele l şi ll apare semnul crucii ca simbol al sacrului şi al pămîntului ţării care stă sub această protecţie. Geţii se considerau poporul ales de Creator iar ţara lor o numeau ţara sfîntă dio Geta. Creştinismul ortodox este în mare parte religia strămoşească. Multe din elementele de cult ale religiei geţilor dar şi simbolurile religioase crucea cu braţele egale libere sau înscrise în cerc, steaua cu şase colţuri şi steaua cu şase raze sînt păstrate din religia neamului mioritic din mileniul lV î.

Zamolxe, Pitagora şi pitagoreismul Marele get a existat ca realitate istorică, a fost mare preot şi reformator, a vizitat Egiptul, i-a trecut pe cabirii din Samos la religia crucii Mîntuitorului, s-a pierderea de grăsimi arininya cu Pitagora şi le-a cerut geţilor să renunţe la folosirea aurului ca aducătorul tuturor relelor de pe pământ, fiind ispita diavolului. Toate aceste date sunt scrise pe tăbliţele 2 ;i 3. Religia geţilor a influenţat şi zoroastrismul prin existenţa magilor perşi la curtea din Sarmisetuzo în secolul Vl î.

Iisus a fost get. La începutul secolului Vl î. În anul î. Fiind opriţi şi la graniţa Macedoniei, au trecut Dardanelele şi au întemeiat în podişul Anatoliei un stat — Galatia — care a existat pînă în anul 25 î. O parte din aceşti gali au coborît mai spre sud şi s-au stabilit în anul î. În secolul ll î.

Începutul secolului l e. Galii cheamă în ajutor mentorii din Carpaţi.

How to Set Calories and Macros for Fat Loss

Este trimis Ili împreună cu o ceată de geţi — tăbliţa 53 — pentru a înfrunta fanatismul religios iudeu. Durerea a fost fără margini peste neamul geţilor. Tăbliţele sînt scrise între anii î.

pierderea de grăsimi arininya lisa emmerdale pierdere în greutate

Limba folosită în aceste texte este limba română veche care se găseşte identic sau asemănător în dicţionarele de arhaisme şi regionalisme existente în România. În anul am cumpărat cartea Civilizaţia sumeriană unde am găsit trei cuvinte care m-au pus pe gînduri: da, nu şi inga. Ştiam că aceste cuvinte sînt specifice numai limbii române iar inga se foloseşte numai în nordul Moldovei şi Maramureş. Am găsit pe internet în anul un dicţionar sumerian-englez elaborat de J.

Arătam în această carte că avem cuvinte identice sau asemănătoare cu eme-gi şi de arhaisme şi regionalisme compuse din două sau mai multe cuvinte eme-gi. Mai arătam că denumirile activităţilor agricole, păstoreşti şi de organizare socială sînt în mare parte comune celor două limbi iar creştinismul are foarte multe elemente comune cu religia emeşilor.

Culturnicii de profesie au ieşit la atac şi m-au făcut în toate felurile atît la TVR 1 cît şi la pierderea de grăsimi arininya de radio Iaşi. S-a remarcat A. Vulpe director la Institutul de Arheologie din Bucureşti unde stau ascunse tăbliţele de plumb ale strămoşilor noştri; I.

Nu au avut reţinere la limbaj spunînd despre cei care vreau să se uite pe tăbliţe să sînt pierderea de grăsimi arininya, indivizi cu minţile rătăcite, diletanţi, oameni fără conştiinţă dar nu au acceptat să-mi spun şi eu punctul de vedere.

Iar într-un acces de nebunie genială A. Vulpe spune peste tot că tăbliţele de lut descoperite de N. Vlasa la Tărtăria ar fi chiar plăsmuirea acestuia!!!

Despre tăbliţele de plumb ale geţilor spune că sînt falsurile unui geniu dar el şi-a dat seama numai în jumătate de oră!

pierderea de grăsimi arininya ghid complet pentru a pierde grăsimea buricului

Noi trebuie să băgăm la cap că această lepădătură este un supergeniu şi nu avem cum să-l contrazicem. La sfîrşitul lunii noiembrie am trimis lui J. Halloran — care se ţine că este cel mai mare specialist în sumerologie — un mesaj cu cuvinte comune limbilor română şi eme-gi dar care nu sînt în latină. La 17 dec. This happened after the time of the Roman empire. So you need to reassurse me and your readers that you have avoided attaching a Sumerian etymology to any wordthat as a Latin etymology.

Are you familiar with the Larin etymologies gived for most Rumanian words? Haloran spune: ,Cum se pierderea de grăsimi arininya explica faptul că într-o regiune din vestul României înconjurată cu nume sumeriene…s-au găsit trei tăbliţe din lut local, cu pictograme sumeriene dar mai vechi cu de ani decît cele din Mesopotamia? Acest individ nu a căzut în cap ca să-şi schimbe fundamental ideile cu privire la ce mi-a scris în anul Explicaţia constă în faptul că textul din fişierul Rădăcini, ajustat puţin, l-am tradus în limba engleză şi l-am trimis în august către Tv Discovery, Institutul de Studii Orientale din Chicago şi Institutul de Studii Orientale din Philadelphia.

Englezii au răspuns că au primit mesajul meu şi atît dar americanii au tăcut mîlc. Sigur acest studiu al meu a ajuns şi în mîinele lui dar şmecherul a uitat să spună de unde vin ideile pentru că hoţia intelectuală se practică şi la case foarte mari.

Se pare că i s-a zbîrlit moţul către genialitate şi acestui nemernic! Ghinionul lui este că nu ştie cum sună limba română vorbită în graiurile noastre mioritice altfel ar pune şi el de o şmecherie aşa cum au făcut cei doi canadieni care şi-au însuşit descoperirea insulinei făcută de N.

Paulescu în şi cu această hoţie au luat premiul Nobel iar statul român nu a spus nici pîs!. Suedezii au recunoscut nedreptatea în anul la protestele unui scoţian!!! Consider că a venit vremea ca românii să-şi cunoască adevărata istorie chiar dacă mentorii culturnici dar şi alte lichele urlă că tăbliţele sînt nişte falsuri ale lui Haşdeu, N.

De existenţa lor am aflat şi eu în septembrie din aceeaşi sursă!

pierderea de grăsimi arininya lipo corp subțire injecții subțire

Argumentele autenticităţii tăbliţelor sînt infailibile în faţa minciunii dar cum la noi plăsmuirile au ajuns adevăruri sacre, orice canalie cu titluri şi ţîfnă poate să facă istoria după propria nebunie şi ticăloşie! Dau mai jos cîteva dovezi care pierderea de grăsimi arininya pot fi contestate de nimeni în cazul cînd nu sînt scoase în afara culturii române. Religia geţilor are multe elemente de cult identice cu ale emeşilor şi foarte asemănătoare sau identice cu creştinismul timpuriu, adică lumea materială este creată de o divinitate fără început şi sfîrşit numită la geţi Sîntu iar la neamul nostru din Ki-en-gi, An sau Anu.

Acest Creator a zămislit şi lumea spirituală a entităţilor divine definite ca duhuri fiind 7 atît la geţi dar şi la emeşi cu atribuţii asemănătoare sau identice. Taina botezului, îngerul păzitor, oastea de îngeri, nemurirea, judecata cerească, crucea ca simbol al sacrului, toate acestea dar şi altele se găsesc în cele trei structuri de cult.

CONSTANTIN OLARIU - SI PIETRELE VORBESC ADEVARUL - parbrize-24din24.ro

În localitatea Poduri din judeţul Neamţ pe dealul Ghindaru s-au descoperit ruinele unei necropole arse de la începutul mileniului lV î. În interiorul unei construcţii care avea rolul unui lăcaş de cult s-au descoperit 7 vetre iar între ele era o cruce care avea în mijloc o mică vatră pentru ars ofrandele. Arheologia, pe care încă nu au apucat să o înjure că s-a stricat cu falsificatorii, confirmă fără putinţă de tăgadă autenticitatea tăbliţelor!

Dio Zabelo întîlnit şi sub forma Zabelio, Zabielio sau Sabelio este duhul care aduce lumină şi viaţă pe pământ, regenerează natura, agricultura, viaţa şi stabileşte dreptatea fiind consultat în hotărîrile preoţilor judecători.

Mistere, civilizaţii şi secrete ale lumii

În eme-gi avem cuvîntul zabalom care semnifică cele mai înalte culmi muntoase. În sens religios înseamnă sanctuarul din vîrful muntelui, sau hotarul dintre pămînt şi cer arătînd originea acestei religii care s-a născut într-un loc cu munţi înalţi unde soarele răsărea de pe culmile acestora.

De aceea emeşii au construit ziguratele, să poată venera duhurile energiilor primare pe înălţimi la fel ca în ţara lor de baştină.

Ațiputeafiinteresat