Eco slim numero de telefon, Sistem audio Bluetooth - PDF Free Download

Programe de pierdere în greutate în zona de metrou în , Pierderea în greutate galia se retrage

Fabricat în Tailanda Proprietăţi diodă laser Durată emisii: Continuă Randament laser: Mai mic de 53,3 μw Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanţă de mm de suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu o diafragmă de 7 mm. Plăcuţa de identificare pe care se specifică tensiunea de alimentare etc.

Pentru detalii, accesaţi următorul URL: Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE. Producător: Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia Cu privire la conformitatea produsului în UE: Sony Belgium, carni q pierdere în greutate van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, Zaventem, Belgia Casarea bateriilor şi a echipamentelor electrice şi electronice uzate valabilă în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care au sisteme de colectare diferenţiată Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere.

Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă a deşeurilor.

Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta eco slim numero de telefon înlocuită doar de către personal de service calificat.

Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultaţi eco slim numero de telefon referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din produs.

Predaţi bateriile la punctul de colectare relevant pentru eco slim numero de telefon bateriilor uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.

Unitatea se va opri definitiv şi automat în intervalul setat după ce a fost oprită, pentru a economisi energia bateriei. Sony nu are nicio răspundere în astfel de situaţii. Stimate client, acest produs conţine un transmiţător radio. Verificaţi manualul de utilizare a vehiculului sau contactaţi producătorul sau distribuitorul vehiculului înainte de a instala acest produs în vehicul.

Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony. Apeluri de urgenţă Acest sistem mâini libere BLUETOOTH şi dispozitivul electronic conectat la sistemul mâini libere funcţionează cu semnale radio, reţele mobile şi de telefonie fixă precum şi cu funcţii programate de utilizatori care nu pot garanta conexiunea indiferent de condiţii.

În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv pe dispozitivele electronice pentru comunicaţii esenţiale cum ar fi situaţiile medicale de urgenţă. Schimbaţi sursa. OFF Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 secundă pentru a opri sursa şi a afişa ceasul.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde pentru a opri alimentarea şi a închide afişajul.

Selector de control Rotiţi-l pentru a regla volumul. Apăsaţi SRC, rotiţi şi apăsaţi pentru a modifica sursa timpul expiră în 2secunde. MENU Deschideţi meniul de configurare. VOICE pagina 15, 17, 18 Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde pentru a activa apelarea vocală, funcţia de recunoaştere vocală doar pentru telefoanele inteligente Android sau funcţia Siri doar pentru iphone.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru acordare manuală.

Sistem audio Bluetooth

Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul Android sau ipod. CALL Accesaţi meniul de apel. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru amemora posturile. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a sări continuu peste albume. SCRL defilare Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a defila printr-un element de pe afişaj. Port USB Introducere Detaşarea panoului frontal Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi pentru a preveni furtul.

Alarmă de atenţionare Atunci când puneţi comutatorul de pornire în poziţia OFF fără a detaşa panoul frontal, alarma de atenţionare va suna timp de câteva secunde. Alarma se va declanşa doar dacă se foloseşte amplificatorul încorporat. Numere seriale Asiguraţi-vă că numele seriale de la baza unităţii şi de pe spatele panoului frontal se potrivesc. Ataşarea panoului frontal 6RO 7 Resetarea unităţii Înainte de a opera pentru prima dată unitatea sau după ce aţi înlocuit bateria autovehiculului sau aţi schimbat conexiunile, trebuie să resetaţi unitatea.

Notă Resetarea unităţii va şterge setarea ceasului şi o parte din conţinutul memorat. Această setare poate fi configurată din meniul de configurare generală pagina Indicatorul pentru oră clipeşte.

umberto eco

Configurarea este finalizată şi ceasul porneşte. Pentru detalii cu privire la conectare, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul. Înainte de a conecta dispozitivul, reduceţi volumul pe unitate; în caz contrar, sunetul poate avea un nivel prea ridicat. Mulţumită funcţiei NFC, comunicările de date pot avea loc cu uşurinţă, doar prin atingerea simbolului relevant sau a punctului specific de pe dispozitivele compatibile NFC.

În cazul unui telefon inteligent cu sistem de operare Android versiunea 4. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare primite împreună cu telefonul inteligent.

Asiguraţi-vă că unităţii. Note Când stabiliţi conexiunea, manipulaţi cu atenţie telefonul inteligent pentru a preveni zgârieturile. Conexiunea printr-o singură atingere nu este posibilă dacă unitatea este deja conectată la două dispozitive compatibile cu NFC.

În acest caz, deconectaţi oricare dintre dispozitive şi stabiliţi din nou pot să pierd în greutate în 21 de zile cu telefonul inteligent.

Dacă numele modelului dumneavoastră nu apare, repetaţi pasul 2 şi paşii următori. Împerecherea permite acestei unităţi şi celorlalte dispozitive să se recunoască. Introduceţi cheia de autentificare [] După împerechere, rămâne aprins. Pentru a permite detectarea, intraţi în modul de împerechere şi căutaţi această unitate pe celălalt dispozitiv. Unele dispozitive împerecheate se vor conecta automat.

Asiguraţi-vă că se aprinde. Pictogramele de pe afişaj: Se aprinde atunci când sunt posibile apelurile mâini libere după activarea funcţiei HFP Handsfree Profile.

pierderea în greutate retreat bulgaria

Se aprinde atunci când este posibilă redarea de pe dispozitivul audio după activarea funcţiei A2DP Advanced Audio Distribution Profile. Pentru a vă conecta la telefonul mobil, apăsaţi CALL. În schimb, trebuie să vă conectaţi de pe telefonul mobil la această unitate. Conectarea unui dispozitiv USB 1 Reduceţi volumul de pe unitate. Conectarea altor dispozitive audio portabile 1 Opriţi dispozitivul audio portabil.

Pentru a potrivi nivelul volumului de pe dispozitivul conectat cu cel al altor surse Porniţi redarea de pe dispozitivul audio portabil cu un volum moderat şi setaţi volumul normal de ascultare pe unitate. Unitatea memorează posturi pe butoanele numerice, în ordinea frecvenţei. Scanarea se opreşte atunci când unitatea recepţionează un post.

Memorare manuală 1 În timp ce recepţionaţi postul pe care doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un buton numeric între 1 şi 6 până când se afişează [MEM]. Recepţionarea posturilor memorate 1 Selectaţi banda şi apăsaţi un buton numeric între 1 şi 6.

Utilizarea Sistemului de date radio RDS Setarea de frecvenţe alternative AF şi a anunţării traficului TA AF acordă continuu posturile în funcţie de semnalul cel mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează informaţii actuale din trafic sau programele de trafic TP recepţionate. Dacă presetaţi manual, puteţi preseta şi posturile non-rds. Pentru a recepţiona anunţuri de urgenţă Dacă funcţiile AF sau TA sunt activate, anunţurile de urgenţă vor întrerupe automat sursa selectată curent.

Eco slim numero de telefon a regla nivelul volumului în timpul unui anunţ de trafic Nivelul va fi stocat în memorie pentru anunţurile ulterioare, independent de nivelul obişnuit al volumului.

Această funcţie nu este disponibilă în Marea Britanie şi în unele zone. În timpul recepţiei FM, apăsaţi un buton numeric între 1 şi 6 pentru care este memorat un post local. Într-un interval de 5 secunde, apăsaţi din nou butonul numeric al postului local.

Repetaţi această procedură până când recepţionaţi postul local.

Redare Redarea unui disc 1 Introduceţi discul cu partea cu eticheta în sus. Unitatea începe să caute un post care emite tipul de program selectat.

Redarea începe automat.

pierde greutatea de 300 de kilograme

Redarea de pe un dispozitiv USB În aceste instrucţiuni de utilizare, ipod este utilizat ca referinţă generală pentru funcţiile ipod de pe un dispozitiv ipod şi iphone, dacă nu se specifică altfel în text sau ilustraţii. Pentru detalii cu privire la compatibilitatea dispozitivului ipod, consultaţi Despre ipod pagina 24 sau vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă. În cazul anumitor playere pierde greutatea cu pcos digitale sau telefoane inteligente Android, poate fi nevoie să setaţi modul MTP.

Telefoanele inteligente cu sistem de operare Android 4. Cu toate acestea, este posibil ca unele telefoane inteligente să nu accepte în totalitate AOA 2. Pentru detalii cu privire la compatibilitatea telefonului dvs.

Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată. Porneşte redarea. Pentru a opri redarea Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1secundă. Pentru a scoate dispozitivul Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul. Atenţionare cu privire la dispozitivele iphone Atunci când conectaţi eco slim numero de telefon dispozitiv iphone prin USB, volumul de apel al telefonului este controlat de dispozitivul iphone, nu de unitate. Nu măriţi accidental volumul pe unitate în timpul unui apel, deoarece sunetul poate fi brusc foarte puternic după încheierea apelului.

Chiar dacă schimbaţi sursa pe această unitate, redarea de pe dispozitivul audio nu se opreşte. Căutarea şi redarea pieselor Redarea repetată şi redarea amestecată Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul Android. Poate dura un timp până la începerea redării în modul de redare selectat.

Cum să luați lemongrass pentru pierderea în greutate

Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie de sursa de sunet selectată. După deschiderea listei de piese, apăsaţi înapoi în mod repetat pentru a afişa categoria de căutare dorită.

avantajele arzătorului de grăsime

Pentru a ieşi din modul Quick-BrowZer. Apăsaţi navigare.

Lista bătăliilor purtate de armata romană - Wikipedia

Căutarea prin omiterea unor elemente modul Jump Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul Android sau ipod. Se afişează elementul selectat. Puteţi conecta două telefoane mobile la unitate. Apelul telefonic începe. Notă Tonul de apel şi vocea apelantului sunt scoase doar prin boxele frontale.

Pentru a respinge un apel Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1secundă. Efectuarea unui apel telefonic Puteţi efectua un apel din agenda telefonului sau din istoricul de apeluri dacă aţi conectat un telefon mobil care acceptă PBAP Phone Book Access Profile. Atunci când sunt conectate două telefoane mobile la unitate, selectaţi unul dintre telefoane.

Atunci când sunt conectate două telefoane mobile la unitate, rotiţi selectorul de control pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.

  • Dipende da età e altezza: ecco la tabella Tutti, o la maggior parte, delle persone ha come obbiettivo quello di mettersi in forma; ma non tutti sanno bene cosa dovrebbero fare per ottenere il massimo dal loro corpo.
  • Pierde în greutate age 70
  • Fatrner furner maximent

Eco slim numero de telefon o listă cu istoricul de apeluri. Cu etichete vocale Puteţi efectua un apel prin rostirea etichetei vocale memorate pe un telefon mobil conectat prevăzut cu funcţie de apelare vocală.

Vocea este recunoscută iar apelul este efectuat. Pentru a regla volumul vocii interlocutorului Rotiţi selectorul de control în timpul apelului. Pentru a regla volumul pentru interlocutor reglarea amplificării microfonului Apăsaţi MIC.

Pentru a comuta între modul mâini libere şi modul portabil În timpul unui apel, apăsaţi MODE pentru a comuta semnalul audio al apelului telefonic de pe unitate pe telefonul mobil. Notă În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca această operaţie să nu fie disponibilă.

Note Pentru siguranţa dvs. Funcţiile pe care le puteţi controla cu SongPal variază în funcţie de dispozitivul conectat. Pentru a selecta sursa Apăsaţi SRC în mod repetat. Pentru a afişa lista de surse Apăsaţi SRC. Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi secţiunea de ajutor din aplicaţie.

Activarea funcţiei de recunoaştere vocală doar pentru telefoane inteligente Android Dacă înregistraţi aplicaţii, le puteţi controla prin comandă vocală.

cum să pierdeți grăsimea dar păstrați puterea

Pentru detalii, consultaţi secţiunea de ajutor din aplicaţie.

Ațiputeafiinteresat